góra strony

Long Range Euro Cup Drawsko-Pomorskie 9-10 wrzesień 2016

Cel zawodów: Rozwój strzelectwa długodystansowego, współpraca środowisk strzelców sportowych i mundurowych krajów europejskich mająca na celu poprawę poziomu strzeleckiego i obronności w naszym rejonie

Organizatorami zawodów są TS "Wisła" Kraków, Nekrosoft.com Rafał Walczowski, Sanders-shooting.com, F-Class.pl przy współpracy z CSWL Drawsko. Honorowy patronat nad zawodami objął Burmistrz Drawska Pomorskiego mgr Zbigniew Ptak.

Regulamin Zawodów

Zawody rozpoczną się o godz. 8.00 w dniu 10 września 2016 na terenie poligonu Drawskiego – szczegółowe mapki dojazdowe do strzelnicy zostaną umieszczone na miesiąc przed zawodami. W piątek 9 września odbędzie się trening dla zawodników

Dystanse: 300 m, 600 m i 800 m oraz dodatkowy dystans 1000m.

Cele: tarcze zawarte w załączniku z polem X o wymiarach 1 cal (tarcza 300 m), 2 cale (600 m), 3 cale (800m i 1000m). Tarcze posiadają pola punktowe od 10 (z uwzględnieniem centralnej 10 - pole X) do 5 (o rozmiarach 30 cm dla tarczy na 300 m, 60 cm na 600m i 90cm dla 800m i 1000m). Wszystkie strzały poza pole 5, traktowane są jako 0. Wzory tarcz w formacie pdf znajdują się w załącznikach do regulaminu.

Klasy sprzętowe:

  SNIPER

   Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnoga i tylnej w formie worka . Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.

   Broń: karabin w kalibrze 223 Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg (razem z dwójnogiem), ładowany pojedynczo. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
   Przyrządy celownicze dowolne.

   Strzelanie: 10 ocenianych strzałów na każdym dystansie. Bez strzałów próbnych.

  SNIPER Open

   Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego podczas strzału powinno opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.

   Broń: karabin w kalibrze do 8,6 milimetrów włącznie (338 Lapua) o łącznej wadze nie przekraczającej 12 kg. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu). Przyrządy celownicze dowolne.

   Strzelanie: 10 ocenianych strzałów na każdym dystansie. Bez strzałów próbnych.

  SEMI AUTO

   Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga lub poduszk i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.

   Broń: karabin samopowtarzalny w dowolnym kalibrze do 8,6mm . Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
   Przyrządy celownicze dowolne.

   Strzelanie: po 10 ocenianych strzałów na dystansie 300 i 600m . Bez strzałów próbnych.

  Klasa F/TR

   Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.

   Broń: karabin w kalibrze 223 Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg (razem z dwójnogiem), ładowany pojedynczo. Broń nie może być wyposażona w jakichkolwiek hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
   Przyrządy celownicze dowolne.

   Strzelanie: 3 strzały próbne i 10 ocenianych na każdym dystansie.

  Klasa Open

   Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie worka, dwójnoga lub statywu i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego podczas strzału powinno opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.

   Broń: karabin w kalibrze do 8 milimetrów o łącznej wadze nie przekraczającej 10 kg, ładowany pojedynczo. Broń nie może być wyposażona w jakichkolwiek hamulec wylotowy (hamulec odrzutu). Przyrządy celownicze dowolne. Nie ma wymogu strzelania każdej odległości z tej samej broni - zmiana broni nie jest dozwolona w obrębie jednego dystansu.

   Strzelanie: 3 strzały próbne i 10 ocenianych na każdym dystansie.

  Klasa Magnum

   Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.

   Broń: karabin w kalibrze 338 Lapua Magnum, 338 Winchester Magnum, 300 Winchester Magnum, 300 Winchester Short Magnum, 7mm Winchester Short Magnum, 7mm Remington Short Action Ultra Magnum, 7mm Remington Magnum, 7mm Remington Ultra Magnum lub pochodnym (wildcatem) opartym na łuskach wyżej wymienionych nabojów. Łączna waga broni razem z dwójnogiem nie może przekraczać 12 kg. W tej klasie broń wyjątkowo może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
   Przyrządy celownicze dowolne.

   Strzelanie: 3 strzały próbne i 10 ocenianych na każdym dystansie.

Procedura strzelania w klasie Sniper i Sniper Open:

 • zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraznej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJąĆ BROŃ');
 • trójbój -dystanse 300, 600 i 800m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc ;
 • seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 300, 600 i 800m trwa 25 minut(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START');;
 • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 30 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki,rozładować dopiero na jego polecenie ? sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;;
 • po zakończeniu konkurencji (komendy 'STOP, ROZŁADUJ') broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaŸnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;

Procedura strzelania w klasie SEMI AUTO:

 • zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraznej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJąĆ BROŃ');
 • dystanse 300 i 600 strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc ;
 • seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 300 i 600 trwa 15 minut(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START');;
 • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 20 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki,rozładować dopiero na jego polecenie ? sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;;
 • po zakończeniu konkurencji (komendy 'STOP, ROZŁADUJ') broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaŸnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;

Procedura strzelania w klasie FTR, OPEN i Magnum:

 • zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraznej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJąĆ BROŃ');
 • na strzały próbne 3 minuty(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START');
 • po po wstrzymaniu ognia (komenda ‘STOP’, ROZŁADUJ’), zawodnicy wstają i zajmują swoje miejsca ponownie po oznaczeniu strzałów próbnych i na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego 'MOŻNA WRÓCIĆ NA STANOWISKA' 'TO POSITIONS';
 • zawodnik ma 2 minuty na korektę przyrządów;
 • seria oceniana trwa 7 minut;
 • po wstrzymaniu ognia zawodnicy wstają pozostawiając rozłożony sprzęt i zajmują ponownie stanowisko na wyrazne polecenie sędziego prowadzącego;
 • po ponownym zajęciu stanowisk zawodnik ma 2 minuty na zmianę nastaw na kolejną odległość;
 • trójbój -dystanse 300, 600 i 800m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc i jedna zmiana trójboju razem z przerwami powinna trwać 75 minut (orientacyjny czas);
 • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: (13 sztuk - trzy na strzały próbne i dziesięć na oceniane na każdy dystans). Dotyczy to również kolejnych dystansów strzelanych w Trójboju, przed każdym kolejnym dystansem zawodnicy są zobowiązani do przygotowania odpowiedniej ilości amunicji tak żeby nigdy na stanowisku nie znajdowała się nadliczbowa ilość nabojów bądź łusek. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
 • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;

Klasyfikacja oddzielna w klasach SNIPER, SNIPER OPEN, SEMI-AUTO, F/TR, Open i Magnum:

 • na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
 • łączna punktowa z odległości 300,600 i 800m (dla SEMIA AUTO dwubój 300 i 600m)- przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X; punktowa z dodatkowej konkurencji 1000y - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
 • przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości X decyduje skupienie, stanowiące średnicę najmniejszego okręgu opisującego centra wszystkich 10 przestrzelin w tarczy, wyrażone w MOA (minutach kątowych, 1 MOA = 87,3 mm na 300 m, 174,6 mm na 600 m itd, mierzone po zewnętrznych krawędziach przestrzelin, pomniejszona o kaliber używany przez strzelca);

Bezpieczeństwo:

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa według odprawy na początku strzelań treningowych i w dniu zawodów.
 • Zawodnicy na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie.
 • Broń wolno nosić jedynie w pokrowcach lub futerałach. Wyciąganie broni z futerałów i pokrowców odbywa się jedynie na stanowisku strzeleckim po wyraźnym poleceniu sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa w której można dokonać przeglądu broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie zabronione jest wnoszenie amunicji.
 • Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem a zarówno na treningu jak i podczas strzelań ocenianych w każdym momencie, gdy zawodnik nie prowadzi strzelania, jest zobowiązany do umieszczenia w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę.

Sprawy porządkowe:

 • Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do stawienia się 10 września na godzinę 8.00 na obowiązkową kontrolę broni (w tym ważenie). Zawodnicy w klasie SNIPER, FTR i Magnum do kontroli muszą przynieść karabin razem z używanym przez nich dwójnogiem. Po kontroli technicznej karabiny zostaną oznaczone nalepkami. Zawodnicy którzy nie stawią się na kontrolę broni i nie będą mieli stosowanych nalepek NIE zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.
 • Informowanie zawodników o rezultatach ich ostrzału, czy jakakolwiek pomoc w nastawach czy poprawkach dozwolona jest tylko na treningu w piątek 9 wrzesnia.
 • Naruszenia regulaminu będą karane przez sędziów stanowiskowych zgodnie z zasadami PZSS: kartka żółta -ostrzeżenie, kartka zielona - odjęcie 2 punktów, kartka czerwona -dyskwalifikacja. Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkuje obligatoryjną dyskwalifikacją.
 • Strzelanie niedozwoloną techniką „free recoil” stwierdzone przez ekipę sędziowską skutkuje kolejno ostrzeżeniem a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją.

Uczestnictwo:

  Wysokość opłaty startowej w zawodach (w jednej klasie sprzętowej) w trójboju (300,600 i 800m) wynosi 250 PLN, cena obejmuje trening w piątek. Opłata startowa w klasie Semi-Auto 200 zł. Opłata startowa za dodatkowy dystans 1000m wynosi 100 PLN. Opłaty zawierają podatek Vat.
  Jako, że zawody odbywają się na obiekcie wojskowym przy rejestracji zawodnicy zobowiązani są podać numery dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) który to dokument zobowiązani są posiadać ze sobą na zawodach. Obowiązani są też podać numer pozwolenia na broń i numery broni. Oprócz tego należy zarejestrować samochody którymi zawodnicy chcą dojechać na strzelnicę oraz ewentualne osoby towarzyszące. Niezastosowanie się do którejś z powyższych wymogów może skutkować brakiem możliwości wjazdu lub wzięcia udziału w rozgrywce.
  Rejestracja dla zawodników z zagranicy trwa nie dłużej niż do 9 sierpnia a dla polskich zawodników do 21 sierpnia lub do wyczerpania przewidzianych miejsc.
  Miesiąc przed zawodami na stronie zostanie umieszczona mapka dojazdowa do obiektu na którym rozgrywana będą zawody.
  Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest wpłacenie startowego przelewem na konto w terminie do 14 dni od rejestracji (ze względów organizacyjnych decyduje data wpływu startowego na konto bankowe).
  Dane do przelewu (UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO):
  Nekrosoft.com Rafał Walczowski
  konto numer 71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
  w polu tytuł przelewu proszę wpisać "Opłata Startowa LONG RANGE EURO CUP 9-10.09.2016".
  Zawodnikom nieobecnym na zawodach startowe nie będzie zwracane.Zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje zwrot opłaty startowej.

  Istnieje możliwość startu w więcej niż jedna klasie sprzętowej przez tego samego zawodnika, zarówno wtedy kiedy dysponuje różnym sprzętem do rożnych klas jak i kiedy przykładowo jego sprzęt mieści się zarówno w klasie SNIPER jak i FTR (albo SNIPER OPEN I Open) może wziąć udział w obu rywalizacjach. Żeby to umożliwić klasy SNIPER i SNIPER Open będą rozgrywane jako pierwsze a o rezultatach swoich strzelań wszyscy zawodnicy dowiedzą się na koniec dnia zawodów kiedy otrzymają ocenione przez sędziów tarcze z każdego dystansu (w tym samym czasie dla wszyskich klas).

  • Zawodnicy będą brali udział w zmianach, po potwierdzeniu wpłaty startowego otrzymują możliwość wyboru rezerwacji zmiany i składu (miejsc, które pozostają wolne). Wpisujący się w ostatnich zmianach muszą liczyć się z możliwym przeniesieniem do zmian wcześniejszych jeśli wszystkie miejsca nie będą zajęte (aby usprawnić organizację). Trening 9 września będzie się odbywał wg tych samych zmian jak zawody, więc zawodnicy wpisując się na konkretne zmiany na sobotniej rozgrywce jednocześnie decydują, kiedy będą strzelali trening. Zawodnicy są zobowiązani stawić się na treningu odpowiednio wcześniej (przynajmniej jedną zmianę wcześniej) w stosunku do orientacyjnych i przewidywanych godzin w harmonogramie strzelań. Niestawienie się na treningu na swoją zmianę może spowodować brak możliwości wzięcia udziału w treningu. Niestawienie się na zawodach na swoją zmianę powoduje brak możliwości wzięcia udziału w zawodach.Część sędziów jako entuzjaści strzelectwa wezmą udział w rozgrywce rozgrywce a ich tarcze będą oceniane przez niezależnego sędziego.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego rozstrzygania wszelkich spornych kwestii związanych z zawodami.

Akceptując regulamin zawodnik zgadza się na cookie pamiętające o jego rejestracji. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) zawodnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich F-class. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia rejestracji bez podania przyczyn.


wzory tarcz: