Nieoficjalne, częściowe wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilość centralnych dziesiątek (X).


Dystans 100 m - klasa KarabinHistorycznyWojskowy
LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS HISTORICAL 2021
Miejsce   Zawodnik Wynik  Skupienie
[MOA]
 Broń  Luneta

1.   Magdalena Lach  99 (5X)  0.710  Carl Gustaf 6,5x55        
2.   Marcin Konkol  96 (4X)  0.951  SchmitdRubin G11 7.5x55        
3.   Artur Osipowicz  96 (1X)  0.894  Schmidt Rubin K11 7,5 x 55 Swiss        
4.   Michał Rakowski  95 (1X)  1.031  Mosin        
5.   Mariusz Pańko  94 (2X)  1.112  LEE Efield 303BR        
6.   Wojciech Suchomski  92 (1X)  1.008  KRAG JORGENSEN 6.5X55SE        
7.   Grzegorz Trzmielewski  92 (1X)  1.215  K31 7,5x55 Swiss        
8.   Endru Holzhüter  91 (3X)  1.593  Schweden-Mauser 6,5 x 55        
9.   Robert Lao  91 (1X)     Carl Gustafs 6,5x55        
10.   Rafał Sokołowski  89 (2X)  1.558  CG 6,5x55        
11.   Mirosław Moskalewicz  89    1.238  Schmidt Rubin 7,5x55swis        
12.   Daniel Babiarz  89       CG96 6.5se        
13.   Paweł Mikołajczyk  88 (2X)  2.063  Schmidt Rubin G96/11 7.5x55 swiss        
14.   Sławomir Mlicki  88 (1X)  1.776  Enfield        
15.   Wojciech Woźniak  87 (2X)  1.352  Mosin 7,62X54R        
16.   Jörg Kuttnik  87    1.157  M96 6,5x55        
17.   Grzegorz Śmiglak  85 (1X)  1.467  Lee Enfield SMLE MK.III kal. 303 Br        
18.   Zenon Czajkowski   83 (1X)  0.985  MAUSER 98 Radom 1938        
19.   Damian Kunz  83 (1X)  1.662  Mosin M39 kal.7,62x54R (7.62x53R)        
20.   Jakub Kliś  83    1.467  CARL GUSTAF M96 6.5x55        
21.   Waldemar Król  82    1.432  SCHMIDT RUBIN 7,5X55        
22.   Mariusz Wójcik  78    2.532  Mauser98        
23.   Przemysław Wójtowicz  77    1.134  6.5x55 Mauser        
24.   Szczepan Borzęcki  77    1.662  Karabinek SKS 45. 7.62x39        
25.   Marcin Cieszkowski  76    2.074  K31 7,5x55 Swiss        
26.   Piotr Dymerski  75 (1X)     7,62X54R MOSIN        
27.   Mieczyslaw Kowalski  69    2.704  CG 6.5x55        
28.   Przemysław Szmyt  53    3.323  LEE ENFIELD 303 BRITISH        
29.    Maciej Kachnowicz  44    1.008           
30.   Uwe Käppler  33    1.238  Mauser K98 30-06 Springfield        
Dystans 100 m - klasa KarabinHistorycznyOpen
LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS HISTORICAL 2021
Miejsce   Zawodnik Wynik  Skupienie
[MOA]
 Broń  Luneta

1.   Wojciech Rej  99 (3X)  0.584  Carl Gustaws M63        
2.   Konrad Drobek  96 (4X)  0.642  Carl Gustafs 6,5 x 55        
3.   Rafał Sokołowski  96 (1X)  0.653  CG 96 6,5x55        
4.   Robert Lao  94 (4X)  1.524  Carl Gustafs 6,5x55        
5.   Grzegorz Trzmielewski  94 (3X)  1.387  Carl Gustafs 6,5x55         
6.   Konrad Żółtowski  94 (3X)     Schultz & Larsen m52 6,5x 55         
7.   Daniel Babiarz  94 (2X)  0.779  CG96         
8.   Mariusz Wójcik  93 (2X)  1.249  CARL GUSTAFS 6,5x55        
9.   Andre Wagener  93 (2X)     Schwedenmauser M96 / 6,5x55 Schwed.        
10.   Maricn Konkol  93 (1X)  0.699  SchmitdRubin G11 7.5x55        
11.   Andreas Fussenecker  93 (1X)  0.814  Mauser CG M 63 - 6,5 x 55        
12.   Jörg Kuttnik  92 (3X)     K31 7,5x55        
13.   Magdalena Lach  90 (1X)  1.112  Carl Gustaf 6,5x55        
14.   Wojciech Suchomski  89 (1X)  1.467  KRAG JORGENSEN 6.5X55SE        
15.   Mariusz Pańko  87 (1X)  1.696  LEE Efield 303BR        
16.    Zenon Czajkowski   87    0.584  husqvarna 6,5x55se        
17.   Waldemar Król  87    1.341  CARL GUSTAF M96 6,5X55        
18.   Mirosław Moskalewicz  85 (1X)  1.432  Carl Gustafs 6,5x55        
19.   Mieczyslaw Kowalski  78       CG M 63 6.5x55        
20.   Paweł Mikołajczyk  77    1.604  Schmidt Rubin G96/11 7.5x55swiss        
21.   Rafał Kukuczka  74    1.833  Carl Gustaf m96         
22.   Christian Seja  57       Enfield No. 2 MK4 / .303 Brit.        
23.   Przemysław Szmyt  52    3.908  LEE ENFIELD 303 BRITISH        
24.   Frank Steegmanns  33    0.275  300 Gunsmith M38        
Dystans 300 m - klasa KarabinHistorycznyWojskowy
LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS HISTORICAL 2021
Miejsce   Zawodnik Wynik  Skupienie
[MOA]
 Broń  Luneta

1.   Magdalena Lach  88 (1X)  1.003  Carl Gustaf 6,5x55        
2.   Mariusz Pańko  78 (1X)     LEE Efield 303BR        
3.   Marcin Konkol  78    1.117  SchmitdRubin G11 7.5x55        
4.   Paweł Mikołajczyk  77    2.051  Schmidt Rubin G96/11 7.5x55 swiss        
5.   Przemysław Wójtowicz  75       6.5x55 Mauser        
6.   Rafał Sokołowski  74 (1X)  1.478  CG 6,5x55        
7.   Artur Osipowicz  74    1.484  Schmidt Rubin K11 7,5 x 55 Swiss        
8.   Robert Lao  70       Carl Gustafs 6,5x55        
9.   Michał Rakowski  62       Mosin        
10.   Mieczyslaw Kowalski  57       CG 6.5x55        
11.   Marcin Cieszkowski  53       K31 7,5x55 Swiss        
12.   Jörg Kuttnik  52       M96 6,5x55        
12.   Przemysław Szmyt  52       LEE ENFIELD 303 BRITISH        
14.   Wojciech Suchomski  51    1.066  KRAG JORGENSEN 6.5X55SE        
15.   Daniel Babiarz  48       CG96 6.5se        
16.   Damian Kunz  43       Mosin M39 kal.7,62x54R (7.62x53R)        
17.   Endru Holzhüter  40       Schweden-Mauser 6,5 x 55        
18.   Sławomir Mlicki  35       Enfield        
19.   Uwe Käppler  30       Mauser K98 30-06 Springfield        
20.   Wojciech Woźniak  28    0.980  Mosin 7,62X54R        
21.   Waldemar Król  28       SCHMIDT RUBIN 7,5X55        
22.    Maciej Kachnowicz  21                
23.   Grzegorz Śmiglak  20       Lee Enfield SMLE MK.III kal. 303 Br        
23.   Mariusz Wójcik  20       Mauser98        
25.   Piotr Dymerski  16       7,62X54R MOSIN        
26.   Szczepan Borzęcki  14       Karabinek SKS 45. 7.62x39        
27.   Zenon Czajkowski   5       MAUSER 98 Radom 1938        
28.   Jakub Kliś  0       CARL GUSTAF M96 6.5x55        
28.   Mirosław Moskalewicz  0       Schmidt Rubin 7,5x55swis        
28.   Grzegorz Trzmielewski  0       K31 7,5x55 Swiss        
Dystans 300 m - klasa KarabinHistorycznyOpen
LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS HISTORICAL 2021
Miejsce   Zawodnik Wynik  Skupienie
[MOA]
 Broń  Luneta

1.   Wojciech Rej  93 (2X)  0.607  Carl Gustaws M63        
2.   Daniel Babiarz  92 (2X)  0.785  CG96         
3.   Andreas Fussenecker  89 (1X)     Mauser CG M 63 - 6,5 x 55        
4.   Magdalena Lach  89    0.963  Carl Gustaf 6,5x55        
5.   Konrad Drobek  86 (2X)  1.203  Carl Gustafs 6,5 x 55        
6.   Robert Lao  84 (1X)  1.684  Carl Gustafs 6,5x55        
7.   Jörg Kuttnik  84       K31 7,5x55        
8.   Rafał Kukuczka  79       Carl Gustaf m96         
9.   Rafał Sokołowski  78 (1X)     CG 96 6,5x55        
10.   Waldemar Król  76       CARL GUSTAF M96 6,5X55        
11.   Andre Wagener  74       Schwedenmauser M96 / 6,5x55 Schwed.        
12.   Grzegorz Trzmielewski  73       Carl Gustafs 6,5x55         
12.   Konrad Żółtowski  73       Schultz & Larsen m52 6,5x 55         
14.   Paweł Mikołajczyk  66    2.051  Schmidt Rubin G96/11 7.5x55swiss        
15.   Mariusz Pańko  64    2.418  LEE Efield 303BR        
16.   Maricn Konkol  64       SchmitdRubin G11 7.5x55        
17.    Zenon Czajkowski   57       husqvarna 6,5x55se        
18.   Mirosław Moskalewicz  56       Carl Gustafs 6,5x55        
19.   Wojciech Suchomski  50       KRAG JORGENSEN 6.5X55SE        
20.   Christian Seja  43       Enfield No. 2 MK4 / .303 Brit.        
21.   Mariusz Wójcik  40       CARL GUSTAFS 6,5x55        
22.   Mieczyslaw Kowalski  22       CG M 63 6.5x55        
23.   Frank Steegmanns  0       300 Gunsmith M38        
23.   Przemysław Szmyt  0       LEE ENFIELD 303 BRITISH        

Klasyfikacja dwuboju w klasie KarabinHistorycznyWojskowy
LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS HISTORICAL 2021
 Miejsce  Zawodnik  Broń 100 m 300 m Średnie
skupienie
[MOA]
RAZEM

1.   Magdalena Lach   Carl Gustaf 6,5x55  99 (5X) 88 (1X) 0.857 187 (6X)
2.   Marcin Konkol   SchmitdRubin G11 7.5x55  96 (4X) 78   1.034 174 (4X)
3.   Mariusz Pańko   LEE Efield 303BR  94 (2X) 78 (1X)   172 (3X)
4.   Artur Osipowicz   Schmidt Rubin K11 7,5 x 55 Swiss  96 (1X) 74   1.189 170 (1X)
5.   Paweł Mikołajczyk   Schmidt Rubin G96/11 7.5x55 swiss  88 (2X) 77   2.057 165 (2X)
6.   Rafał Sokołowski   CG 6,5x55  89 (2X) 74 (1X) 1.518 163 (3X)
7.   Robert Lao   Carl Gustafs 6,5x55  91 (1X) 70     161 (1X)
8.   Michał Rakowski   Mosin  95 (1X) 62     157 (1X)
9.   Przemysław Wójtowicz   6.5x55 Mauser  77   75     152  
10.   Wojciech Suchomski   KRAG JORGENSEN 6.5X55SE  92 (1X) 51   1.037 143 (1X)
11.   Jörg Kuttnik   M96 6,5x55  87   52     139  
12.   Daniel Babiarz   CG96 6.5se  89   48     137  
13.   Endru Holzhüter   Schweden-Mauser 6,5 x 55  91 (3X) 40     131 (3X)
14.   Marcin Cieszkowski   K31 7,5x55 Swiss  76   53     129  
15.   Damian Kunz   Mosin M39 kal.7,62x54R (7.62x53R)  83 (1X) 43     126 (1X)
16.   Mieczyslaw Kowalski   CG 6.5x55  69   57     126  
17.   Sławomir Mlicki   Enfield  88 (1X) 35     123 (1X)
18.   Wojciech Woźniak   Mosin 7,62X54R  87 (2X) 28   1.166 115 (2X)
19.   Waldemar Król   SCHMIDT RUBIN 7,5X55  82   28     110  
20.   Grzegorz Śmiglak   Lee Enfield SMLE MK.III kal. 303 Br  85 (1X) 20     105 (1X)
21.   Przemysław Szmyt   LEE ENFIELD 303 BRITISH  53   52     105  
22.   Mariusz Wójcik   Mauser98  78   20     98  
23.   Grzegorz Trzmielewski   K31 7,5x55 Swiss  92 (1X) 0     92 (1X)
24.   Piotr Dymerski   7,62X54R MOSIN  75 (1X) 16     91 (1X)
25.   Szczepan Borzęcki   Karabinek SKS 45. 7.62x39  77   14     91  
26.   Mirosław Moskalewicz   Schmidt Rubin 7,5x55swis  89   0     89  
27.   Zenon Czajkowski    MAUSER 98 Radom 1938  83 (1X) 5     88 (1X)
28.   Jakub Kliś   CARL GUSTAF M96 6.5x55  83   0     83  
29.    Maciej Kachnowicz     44   21     65  
30.   Uwe Käppler   Mauser K98 30-06 Springfield  33   30     63  

Klasyfikacja dwuboju w klasie KarabinHistorycznyOpen
LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS HISTORICAL 2021
 Miejsce  Zawodnik  Broń 100 m 300 m Średnie
skupienie
[MOA]
RAZEM

1.   Wojciech Rej   Carl Gustaws M63  99 (3X) 93 (2X) 0.596 192 (5X)
2.   Daniel Babiarz   CG96   94 (2X) 92 (2X) 0.782 186 (4X)
3.   Konrad Drobek   Carl Gustafs 6,5 x 55  96 (4X) 86 (2X) 0.923 182 (6X)
4.   Andreas Fussenecker   Mauser CG M 63 - 6,5 x 55  93 (1X) 89 (1X)   182 (2X)
5.   Magdalena Lach   Carl Gustaf 6,5x55  90 (1X) 89   1.038 179 (1X)
6.   Robert Lao   Carl Gustafs 6,5x55  94 (4X) 84 (1X) 1.604 178 (5X)
7.   Jörg Kuttnik   K31 7,5x55  92 (3X) 84     176 (3X)
8.   Rafał Sokołowski   CG 96 6,5x55  96 (1X) 78 (1X)   174 (2X)
9.   Grzegorz Trzmielewski   Carl Gustafs 6,5x55   94 (3X) 73     167 (3X)
9.   Konrad Żółtowski   Schultz & Larsen m52 6,5x 55   94 (3X) 73     167 (3X)
11.   Andre Wagener   Schwedenmauser M96 / 6,5x55 Schwed.  93 (2X) 74     167 (2X)
12.   Waldemar Król   CARL GUSTAF M96 6,5X55  87   76     163  
13.   Maricn Konkol   SchmitdRubin G11 7.5x55  93 (1X) 64     157 (1X)
14.   Rafał Kukuczka   Carl Gustaf m96   74   79     153  
15.   Mariusz Pańko   LEE Efield 303BR  87 (1X) 64   2.057 151 (1X)
16.    Zenon Czajkowski    husqvarna 6,5x55se  87   57     144  
17.   Paweł Mikołajczyk   Schmidt Rubin G96/11 7.5x55swiss  77   66   1.828 143  
18.   Mirosław Moskalewicz   Carl Gustafs 6,5x55  85 (1X) 56     141 (1X)
19.   Wojciech Suchomski   KRAG JORGENSEN 6.5X55SE  89 (1X) 50     139 (1X)
20.   Mariusz Wójcik   CARL GUSTAFS 6,5x55  93 (2X) 40     133 (2X)
21.   Mieczyslaw Kowalski   CG M 63 6.5x55  78   22     100  
21.   Christian Seja   Enfield No. 2 MK4 / .303 Brit.  57   43     100  
23.   Przemysław Szmyt   LEE ENFIELD 303 BRITISH  52   0     52  
24.   Frank Steegmanns   300 Gunsmith M38  33   0     33  

NAJLEPSZA GRUPA (skupienie 10 strzałów): 0.275 MOA

Frank Steegmanns na dystansie 300m w klasie KarabinHistorycznyOpen

page top