góra strony

Regulamin Zawodów Long Range European Championships
Drawsko-Pomorskie, 9-11 września 2022

  1. CEL ZAWODÓW

  Rozwój strzelectwa długodystansowego, współpraca środowisk strzelców sportowych i mundurowych krajów europejskich mająca na celu poprawę poziomu strzeleckiego i obronności w naszym rejonie oraz wyłonienie najlepszych strzelców z krajów europejskich.

  2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW:

  TS Wisła Kraków, ZO LOK Kraków, F-Class.pl Rafał Walczowski,Łukasz Łaptaś, Michał Harenża Sanders-shooting.eu przy współpracy z Centrum Strzeleckim Nietoperek i CSB Drawsko.

  3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

  Zawody rozpoczną się o godz. 7.30 w dniu 10 września 2022 na terenie poligonu Drawskiego (pas ćwiczeń taktycznych Studnica) Szczegółowe mapki dojazdowe zostaną umieszczone na stronie dwa tygodnie przed zawodami . W piątek 9 września odbędzie się trening dla zawodników, a w niedzielę dystans dodatkowy 1000+ i rozdanie nagród.

  4. PROGRAM ZAWODÓW

  Dystanse: 300 m, 600 m i 800 m oraz dodatkowy dystans 1000+.

  Klasy sprzętowe/konkurencje:

  • Klasa F/TR
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 18 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
   • Broń: karabin w kalibrze 223 Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg (razem z dwójnogiem), ładowany pojedynczo. Broń nie może być wyposażona w jakichkolwiek hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) czy tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne.
  • Klasa Open
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie worka, dwójnoga lub statywu i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 18 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego podczas strzału powinno opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
   • Broń: karabin w kalibrze do 8 milimetrów o łącznej wadze nie przekraczającej 10 kg, ładowany pojedynczo. Broń nie może być wyposażona w jakichkolwiek hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) czy tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne.
  • Klasa Magnum
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 18 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
   • Broń: karabin w kalibrze 338 Lapua Magnum, 338 Winchester Magnum, 300 Winchester Magnum, 300 Winchester Short Magnum, 300 Norma Magnum,300PRC, 7mm Winchester Short Magnum, 7mm Remington Short Action Ultra Magnum, 7mm Remington Magnum, 7mm Remington Ultra Magnum lub pochodnym (wildcatem) opartym na łuskach wyżej wymienionych nabojów. Łączna waga broni razem z dwójnogiem nie może przekraczać 15 kg. W tej klasie broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) ale nie może być wyposażona w tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne.
  • Klasa ULTRA Magnum
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 18 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
   • Broń: karabin w kalibrze 375 Cheytac, 408 Cheytac, 416 Barrett, 460 Steyr oraz .50 BMG lub pochodnym (wildcatem) opartym na łuskach wyżej wymienionych nabojów. Łączna waga broni razem z dwójnogiem nie może przekraczać 20 kg. W tej klasie broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) ale nie może być wyposażona w tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne.
  • Klasa SEMI-AUTO
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnoga lub poduszki i tylnej w formie worka (worek bez regulacji mechanicznych). Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 18 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
   • Broń: karabin samopowtarzalny (w którym z wyjątkiem ewentualnych zacięć przeładowanie następuje z magazynka automatycznie pod wpływem pracy gazów prochowych) w kalibrze 223Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 8,5 kg razem z dwójnogiem oraz jakimikolwiek dodatkowymi elementami dołączanymi do karabinu (np. wkrętarka do regulacji bipodu). Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) ale nie może być wyposażona w tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne
  • Klasa SEMI-AUTO OPEN
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnoga lub poduszki i tylnej w formie worka (worek bez regulacji mechanicznych). Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 18 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
   • Broń: karabin samopowtarzalny (w którym z wyjątkiem ewentualnych zacięć przeładowanie następuje z magazynka automatycznie pod wpływem pracy gazów prochowych) w dowolnym kalibrze do 8,6 mm o łącznej wadze nie przekraczającej 10 kg razem z dwójnogiem oraz jakimikolwiek dodatkowymi elementami dołączanymi do karabinu (np. wkrętarka do regulacji bipodu). Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) ale nie może być wyposażona w tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne
  • Klasa SNIPER
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnoga i tylnej w formie worka (worek bez regulacji mechanicznych). Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 18 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
   • Broń: karabin w kalibrze 223 Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg (razem z dwójnogiem). Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) ale nie może być wyposażona w tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne
  • Klasa SNIPER OPEN
   • Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka (worek bez regulacji mechanicznych). Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 18 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
   • Broń: karabin w kalibrze do 8,6 milimetrów włącznie (338 Lapua) o łącznej wadze nie przekraczającej 12 kg. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) ale nie może być wyposażona w tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne

   Procedura strzelania:

   • SEMI-AUTO i SEMI-AUTO OPEN-bez strzałów próbnych:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ');
    • dystanse 300, 600 i 800m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc
    • Seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 300, 600 i 800m trwa 18 minut(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START'); Naboje do magazynka wolno ładować po komendzie 'ŁADUJ’
    • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 30 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
   • SNIPER, SNIPER OPEN -bez strzałów próbnych:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ');
    • trójbój -dystanse 300, 600 i 800m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc
    • seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 300, 600 i 800m trwa łącznie i bez przerw 25 minut(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START';
    • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 30 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
   • FTR, OPEN i Magnum:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ');
    • na strzały próbne 3 minuty(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START');
    • po wstrzymaniu ognia (komenda ‘STOP’, ROZŁADUJ’), zawodnicy wstają i zajmują swoje miejsca ponownie po oznaczeniu strzałów próbnych i na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego 'MOŻNA WRÓCIĆ NA STANOWISKA' 'TO POSITIONS';
    • zawodnik ma 1 minutę na korektę przyrządów;
    • seria oceniana na każdym dystansie trwa 7 minut;
    • zawodnik ma 1 minutę na zmianę nastaw na kolejną odległość;
    • po wstrzymaniu ognia zawodnicy wstają, pozostawiając rozłożony sprzęt i zajmują ponownie stanowisko na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego;
    • trójbój -dystanse 300, 600 i 800m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc i jedna zmiana trójboju razem z przerwami powinna trwać 70 minut (orientacyjny czas);
    • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: (przy rozpoczęciu konkurencji 39 sztuk - trzy na strzały próbne i dziesięć na oceniane na każdy dystans). W przypadku niewypału, zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
   • ULTRA Magnum:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ');
    • na strzały próbne 3 minuty(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START');
    • po wstrzymaniu ognia (komenda ‘STOP’, ROZŁADUJ’), zawodnicy wstają i zajmują swoje miejsca ponownie po oznaczeniu strzałów próbnych i na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego 'MOŻNA WRÓCIĆ NA STANOWISKA' 'TO POSITIONS';
    • zawodnik ma 1 minutę na korektę przyrządów;
    • seria oceniana (5 strzałów) na każdym dystansie trwa 7 minut;
    • zawodnik ma 1 minutę na zmianę nastaw na kolejną odległość;
    • po wstrzymaniu ognia zawodnicy wstają, pozostawiając rozłożony sprzęt i zajmują ponownie stanowisko na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego;
    • trójbój -dystanse 300, 600 i 800m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc i jedna zmiana trójboju razem z przerwami powinna trwać 70 minut (orientacyjny czas);
    • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: (przy rozpoczęciu konkurencji 24 sztuk - trzy na strzały próbne i pięć na oceniane na każdy dystans). W przypadku niewypału, zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;

  5. UCZESTNICTWO

  Każdy uczestnik zawodów ( z wyjątkiem zawodników z zagranicy i służb mundurowych) zobowiązany jest do podania numeru licencji PZSS przy rejestracji.

  • Zawodnicy będą brali udział w zmianach, po potwierdzeniu wpłaty startowego otrzymują możliwość wyboru rezerwacji zmiany i składu (miejsc, które pozostają wolne).Rozgrywka w klasach historycznych i 22lr bedzie przeprowadzana z osobnych stanowisk i w związku z tym zawodnikom miejsca zostaną przydzielone. Wpisujący się w ostatnich zmianach muszą liczyć się z możliwym przeniesieniem do zmian wcześniejszych, jeśli wszystkie miejsca nie będą zajęte (aby usprawnić organizację). Trening 9go września będzie się odbywał wg tych samych zmian jak zawody, więc zawodnicy wpisując się na konkretne zmiany na sobotniej rozgrywce jednocześnie decydują, kiedy będą strzelali trening. Zawodnicy są zobowiązani stawić się na treningu odpowiednio wcześniej (przynajmniej jedną zmianę wcześniej) w stosunku do orientacyjnych i przewidywanych godzin w harmonogramie strzelań. Niestawienie się na treningu na swoją zmianę może spowodować brak możliwości wzięcia udziału w treningu. Niestawienie się na zawodach na swoją zmianę powoduje brak możliwości wzięcia udziału w zawodach. Część sędziów jako entuzjaści strzelectwa wezmą udział w rozgrywce, a ich tarcze będą oceniane przez niezależnego sędziego.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego rozstrzygania wszelkich spornych kwestii związanych z zawodami.

  6. KLASYFIKACJA

  Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie w klasach, SEMI-AUTO, SEMI-AUTO OPEN, SNIPER, SNIPER-OPEN, F/TR, Open, Magnum, ULTRA Magnum, :

  • na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
  • łączna punktowa z odległości 300,600 i 800m - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X; punktowa z dodatkowej konkurencji 1000+ - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
  • przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości X decyduje skupienie.;
  • Drużynowa – dla 2 osobowych drużyn w Trójboju w tej samej klasie (wymaga osobnej rejestracji drużyn)

  7. NAGRODY

  W konkurencji Trójbój (300+600+800m) oraz 1000+m puchary/dyplomy za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 4-6.

  8. ZGŁOSZENIA

  Rejestracja dla zawodników z zagranicy trwa nie dłużej niż do 11 sierpnia a dla wszystkich zawodników do wyczerpania przewidzianych miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie wszystkie przewidywane miejsca zostały zajęte pierwszego dnia - 15 czerwca. Osoby rejestrujące się 16 czerwca i pozniej muszą liczyć się z tym, że może się dla nich nie znalezc miejsce (zależy to od potwierdzenia i wpłat wcześniej zarejestrowanych zawodników i ewentualnych zmian organizacyjnych). Miesiąc przed zawodami na stronie zostanie umieszczona mapka dojazdowa do obiektu na którym rozgrywane będą zawody.

  Jako, że zawody odbywają się na obiekcie wojskowym przy rejestracji zawodnicy zobowiązani są podać numery dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) który to dokument zobowiązani są posiadać ze sobą na zawodach. Obowiązani są też podać numer pozwolenia na broń i numery broni. Oprócz tego należy zarejestrować samochody którymi zawodnicy chcą dojechać na strzelnicę oraz ewentualne osoby towarzyszące. Niezastosowanie się do którejś z powyższych wymogów może skutkować brakiem możliwości wjazdu lub wzięcia udziału w rozgrywce.

  Istnieje możliwość startu w więcej niż jedna klasie sprzętowej przez tego samego zawodnika, zarówno wtedy kiedy dysponuje różnym sprzętem do rożnych klas jak i kiedy przykładowo jego sprzęt mieści się zarówno w klasie SNIPER jak i FTR (albo SNIPER OPEN I Open) może wziąć udział w obu rywalizacjach. W takim przypadku należy odpowiednio się zarejestrować.Z tego samego karabinu nawet jeśli spełnia wymogi obu klas to nie można jednocześnie startować w tych samych grupach sprzętowych - przykładowo nie można z tego samego karabinu strzelać Sniper i Sniper Open, FTR i Open czy Open i Magnum. Dozwolone jest strzelanie z tego samego karabinu w różnych grupach np. Sniper i FTR, Sniper Open i Open czy Sniper Open i Magnum. Istnieje też możliwość startu w obu klasach historycznych (oczywiście pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych danej klasy sprzętowej) - rejestracja do tych konkurencji będzie odzielna a miejsca startowe zostaną przydzielone.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia rejestracji zawodnika. Odmowa może nastąpić w szczególności z powodu wyczerpania ilości miejsc, a także w wypadku zgłoszenia zawodnika, wobec którego na innych zawodach strzelectwa długodystansowego stwierdzono nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz zasad rywalizacji sportowej, naruszanie obowiązków zawodnika, przekroczenia przepisów antydopingowych, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, bądź ich nieznajomość lub fakt niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią, a także nieprzestrzeganie przepisów o posiadaniu broni i amunicji lub regulujących obrót i wytwarzanie broni i amunicji. Odmowa może nastąpić bez podania przyczyn.

  9. KOSZTY UCZESTNICTWA

  Wysokość opłaty startowej w zawodach (w jednej klasie sprzętowej) w trójboju w klasach Semi-Auto,Sniper, Sniper Open, FTR, Open, Magnum i Ultra Magnum (300,600 i 800m) wynosi 420 PLN lub 100 euro. Opłata startowa za dodatkowy dystans 1000+ wynosi 147 PLN lub 35 euro. Opłata obejmuje trening w piątek. Opłata za dwuosobowy Team w danej klasie wynosi 147 PLN lub 35 euro. Opłaty zawierają podatek Vat. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT - w takim przypadku należy to zgłosić emailowo do 14 dni po rejestracji.

  Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest wpłacenie startowego przelewem na konto w terminie do 14 dni od rejestracji (ze względów organizacyjnych decyduje data wpływu startowego na konto bankowe).

  Dane do przelewu startowego w PLN
  F-Class.pl Rafał Walczowski
  konto numer 71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
  IBAN: PL71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
  BIC: BREXPLPWMBK
  w polu tytuł przelewu proszę wpisać "Opłata Startowa LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 9-11.09.2022".

  Dane do przelewu startowego w EURO
  F-Class.pl Rafał Walczowski
  konto numer 15 1140 2004 0000 3912 0563 9424
  IBAN: PL15 1140 2004 0000 3912 0563 9424
  BIC: BREXPLPWMBK
  w polu tytuł przelewu proszę wpisać "Opłata Startowa Opłata Startowa LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 9-11.09.2022".

  Prosimy o wysyłanie przelewów tylko na konta w danych walutach (NIE ODWROTNIE)
  PLN - 71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
  EURO - 15 1140 2004 0000 3912 0563 9424 .

  Zawodnikom nieobecnym na zawodach startowe nie będzie zwracane. Zawodnikowi, który rezygnuje ze startu, nie przysługuje zwrot opłaty startowej.

  10. BEZPIECZEŃSTWO

  .
  Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa według odprawy na początku strzelań treningowych i w dniu zawodów. Zawodnicy na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie. Broń wolno nosić jedynie w pokrowcach lub futerałach. Wyciąganie broni z futerałów i pokrowców odbywa się jedynie na stanowisku strzeleckim po wyraznym poleceniu sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa w której można dokonać przeglądu broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie zabronione jest wnoszenie amunicji. Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem a zarówno na treningu jak i podczas strzelań ocenianych w każdym momencie, gdy zawodnik nie prowadzi strzelania, jest zobowiązany do umieszczenia w komorze nabojowej broni wskaznika rozładowania oznaczającego pustą komorę.

  11. SPRAWY PORZĄDKOWE

  Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do stawienia się 10 września na godzinę 8.00 na obowiązkową kontrolę broni (w tym ważenie) Zawodnicy w klasie Semi-Auto, Semi-Auto Open, SNIPER, i FTR do kontroli muszą przynieść karabin razem z używanym przez nich dwójnogiem. Po kontroli technicznej karabiny zostaną oznaczone nalepkami. Zawodnicy, którzy nie stawią się na kontrolę broni i nie będą mieli stosowanych nalepek NIE zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.

  Informowanie zawodników o rezultatach ich ostrzału, czy jakakolwiek pomoc w nastawach czy poprawkach dozwolona jest tylko na treningu w piątek 9 września.

  Naruszenia regulaminu będą karane przez sędziów stanowiskowych zgodnie z zasadami PZSS: kartka żółta -ostrzeżenie, kartka zielona - odjęcie 2 punktów, kartka czerwona - dyskwalifikacja. Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkuje obligatoryjną dyskwalifikacją.

  Strzelanie niedozwoloną techniką "free recoil" ; stwierdzone przez sędziów skutkuje kolejno ostrzeżeniem, a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją.

  Niedozwolona liczba amunicji na stanowisku skutkuje w pierwszej kolejności zieloną kartką a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją. Podobnie ładowanie pojedyńczo w klasie Semi-Auto może być ukarane najpierw zieloną kartką a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją

  Tarcze:
  Zawarte w załączniku z polem X o wymiarach 1 cal (tarcza 300 m), 2 cale (600 m), 3 cale (800m i 1000m). Tarcze posiadają pola punktowe od 10 (z uwzględnieniem centralnej 10 - pole X) do 5 (o rozmiarach 30 cm dla tarczy na 300 m, 60 cm na 600m i 90cm dla 800m i 1000+). Wszystkie strzały poza pole 5, traktowane są jako 0. Wzory tarcz w formacie pdf znajdują się w załącznikach do regulaminu.

Akceptując regulamin zawodnik zgadza się na cookie pamiętające o jego rejestracji. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) zawodnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich LREC.


wzory tarcz: