góra strony

Regulamin Zawodów Long Range European Championships Historic i 22LR
Drawsko-Pomorskie, 8-10 września 2023

  1. CEL ZAWODÓW

  Rozwój strzelectwa długodystansowego, współpraca środowisk strzelców sportowych i mundurowych krajów europejskich mająca na celu poprawę poziomu strzeleckiego i obronności w naszym rejonie oraz wyłonienie najlepszych strzelców z krajów europejskich.

  2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW:

  TS Wisła Kraków, ZO LOK Kraków, F-Class.pl Rafał Walczowski,Łukasz Łaptaś, Michał Harenża Sanders-shooting.eu przy współpracy z Centrum Strzeleckim Nietoperek i CSB Drawsko.

  3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

  Zawody rozpoczną się o godz. 7.30 w dniu 9 września 2023 na terenie poligonu Drawskiego (pas ćwiczeń taktycznych Studnica) Szczegółowe mapki dojazdowe zostaną umieszczone na stronie dwa tygodnie przed zawodami . W piątek 8 września odbędzie się trening dla zawodników, a w niedzielę rozdanie nagród.

  4. PROGRAM ZAWODÓW

  Dystanse: 100 i 300m

  Klasy sprzętowe/konkurencje:

  • Klasa Karabin Historyczny Open
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania przedniej podpórki w formie worka lub plecaka.Nie dozwolone są żadne bipody,stojaki,nóżki, itp urządzenia z regulacją wysokości lub trzymaniem bocznym, Waga przedniej podpory nie morze przekraczać 6kg. Z tyłu broń oparta na ramieniu. Dozwolone pasy nośne, w konfiguracji wojskowej. Zabrania się strzelać przy użyciu kurtek strzeleckich, specjalnych rękawic strzeleckich, specjalnych okularów strzeleckich za wyjątkiem normalnych okularów korekcyjnych codziennego użytku.
   • Broń: karabin w kalibrze od 222 do 458 wyprodukowany przed 1963r. (nie replika), z dowolnymi oryginalnymi niemodyfikowanymi mechanicznymi przyrządami celowniczymi (otwartymi lub przeziernikowymi).
  • Klasa Karabin Historyczny Wojskowy
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania przedniej podpórki w formie worka lub plecaka. Nie dozwolone są żadne bipody,stojaki,nóżki, itp urządzenia z regulacją wysokości lub trzymaniem bocznym. Waga przedniej podpory nie morze przekraczać wagi 6kg. Z tyłu broń oparta tylko na ramieniu. Dozwolone pasy nośne, w konfiguracji wojskowej. Zabrania się strzelać przy użyciu kurtek strzeleckich, specjalnych rękawic strzeleckich, specjalnych okularów strzeleckich za wyjątkiem normalnych okularów korekcyjnych codziennego użytku.
   • Broń: karabin w kalibrze od 222 do 458 wyprodukowany przed 1954r. (nie replika), Tylko oryginalna konfiguracja fabryczna, będąca na wyposażeniu formacji wojskowych. Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni. Muszka w postaci słupka. Dopuszcza się osłony muszki jeżeli fabrycznie były stosowane na danym typie broni. Szczerbinka w postaci celownika ramkowego bez regulacji mikrometrycznych lub w wyjątkowej sytuacji celownika przeziernikowego tylnego w postaci prostego otworu i muszki słupkowej (jeżeli fabrycznie był montowany na danym typie broni).
  • Rimfire
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 18 cm z tyłu
   • Broń: karabin bocznego zapłonu w kalibrze 22 Long Rifle o łącznej wadze nie przekraczającej 7,5 kg Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) ale nie może być wyposażona w tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne.
  • Klasa Rimfire Semi Auto
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 18 cm z tyłu
   • Broń: karabin bocznego zapłonu samopowtarzalny (w którym z wyjątkiem ewentualnych zacięć przeładowanie następuje z magazynka automatycznie pod wpływem pracy gazów prochowych) w kalibrze 22 Long Rifle o łącznej wadze nie przekraczającej 7,5 kg. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu) ale nie może być wyposażona w tłumik dzwięku.
   • Przyrządy celownicze dowolne.

   Procedura strzelania:

   • Karabin Historyczny Open, Wojskowy – bez strzałów próbnych:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ');
    • dystanse 100 i 300m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc
    • Seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 100, 300 trwa 20 minut(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START'); Naboje do magazynka wolno ładować po komendzie 'ŁADUJ’
    • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 20 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
   • Rimfire, Rimfire Semi Auto – bez strzałów próbnych:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ');
    • seria oceniana na 100m trwa 7 minut po wyraznej komendzie sędziego;
    • po wstrzymaniu ognia zawodnicy wstają, pozostawiając rozłożony sprzęt i zajmują ponownie stanowisko na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego;
    • seria oceniana na 300m trwa 7 minut po wyraznej komendzie sędziego;
    • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: (przy rozpoczęciu konkurencji 20 sztuk - dziesięć na oceniane na każdy dystans). W przypadku niewypału, zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;

  5. UCZESTNICTWO

  Każdy uczestnik zawodów ( z wyjątkiem zawodników z zagranicy i służb mundurowych) zobowiązany jest do podania numeru licencji PZSS przy rejestracji.

  • Zawodnicy będą brali udział w zmianach - klasy historyczne w czasie konkurencji Semi/Sniper a 22LR w trakcie FTR/Open Magnum na głównej osi. Trening 8go września będzie się odbywał wg tych samych zmian jak zawody, więc zawodnicy wpisując się na konkretne zmiany na sobotniej rozgrywce jednocześnie decydują, kiedy będą strzelali trening. Zawodnicy są zobowiązani stawić się na treningu odpowiednio wcześniej (przynajmniej jedną zmianę wcześniej) w stosunku do orientacyjnych i przewidywanych godzin w harmonogramie strzelań. Niestawienie się na treningu na swoją zmianę może spowodować brak możliwości wzięcia udziału w treningu. Niestawienie się na zawodach na swoją zmianę powoduje brak możliwości wzięcia udziału w zawodach. Część sędziów jako entuzjaści strzelectwa wezmą udział w rozgrywce, a ich tarcze będą oceniane przez niezależnego sędziego.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego rozstrzygania wszelkich spornych kwestii związanych z zawodami.

  6. KLASYFIKACJA

  Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie w klasach Karabin Historyczny Open i Karabin Historyczny Wojskowy oraz Rimfire i Rimfire Semi Auto:

  • na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
  • łączna punktowa z odległości 100 i 300m oraz dwubój z tych odległości- przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X; punktowa z dodatkowej konkurencji 1000+ - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
  • Drużynowa – dla 2 osobowych drużyn w Dwuboju w tej samej klasie (wymaga osobnej rejestracji drużyn)

  7. NAGRODY

  Medale za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 4-6 w dwubojach oraz dyplomy za miejsca 1-3 na poszczególnych dystansach.

  8. ZGŁOSZENIA

  Rejestracja dla zawodników z zagranicy trwa nie dłużej niż do 9 sierpnia a dla wszystkich zawodników do wyczerpania przewidzianych miejsc. W przypadku zgłoszenia się większej iloœci chetnych obowiązuje kolejność zapisów i wpłat opłaty startowej. Miesiąc przed zawodami na stronie zostanie umieszczona mapka dojazdowa do obiektu na którym rozgrywane będą zawody.

  Jako, że zawody odbywają się na obiekcie wojskowym przy rejestracji zawodnicy zobowiązani są podać numery dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) który to dokument zobowiązani są posiadać ze sobą na zawodach i na stanowiskach strzeleckich. Obowiązani są też podać numer pozwolenia na broń i numery broni. Oprócz tego należy zarejestrować samochody którymi zawodnicy chcą dojechać na strzelnicę oraz ewentualne osoby towarzyszące. Niezastosowanie się do którejś z powyższych wymogów może skutkować brakiem możliwości wjazdu lub wzięcia udziału w rozgrywce.

  Istnieje możliwość startu w obu klasach historycznych pod warunkiem używania różnych karabinów do każdej klasy - rejestracja do tych konkurencji jest odzielna. Zarówno w przypadku konkurencji historyczych jak i 22LR w przypadku strzelania zawodników z tego samego karabinu drugi występuje PK (Poza Konkurencja). Zawodnicy uczestniczący również w innych konkurencjach poza historycznymi muszą i 22LR wybrać odpowiednie niekolidujące ze sobą zmiany.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia rejestracji zawodnika. Odmowa może nastąpić w szczególności z powodu wyczerpania ilości miejsc, a także w wypadku zgłoszenia zawodnika, wobec którego na innych zawodach strzelectwa długodystansowego stwierdzono nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz zasad rywalizacji sportowej, naruszanie obowiązków zawodnika, przekroczenia przepisów antydopingowych, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, bądź ich nieznajomość lub fakt niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią, a także nieprzestrzeganie przepisów o posiadaniu broni i amunicji lub regulujących obrót i wytwarzanie broni i amunicji. Odmowa może nastąpić bez podania przyczyn.

  9. KOSZTY UCZESTNICTWA

  . Opłata startowa w klasach Karabin Historyczny Open i Wojskowy oraz Rimfire i Rimfire Semi -Auto 255 zł lub 60 euro. Opłata obejmuje trening w piątek. Opłata za dwuosobowy Team w danej klasie wynosi 187 PLN lub 44 euro. Opłaty zawierają podatek Vat. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT - w takim przypadku należy to zgłosić emailowo do 14 dni po rejestracji.

  Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest wpłacenie startowego przelewem na konto w terminie do 10 dni od rejestracji (ze względów organizacyjnych decyduje data wpływu startowego na konto bankowe).

  Dane do przelewu startowego w PLN
  F-Class.pl Rafał Walczowski
  konto numer 71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
  IBAN: PL71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
  BIC: BREXPLPWMBK
  w polu tytuł przelewu proszę wpisać "Opłata Startowa LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 8-10.09.2023".

  Dane do przelewu startowego w EURO
  F-Class.pl Rafał Walczowski
  konto numer 15 1140 2004 0000 3912 0563 9424
  IBAN: PL15 1140 2004 0000 3912 0563 9424
  BIC: BREXPLPWMBK
  w polu tytuł przelewu proszę wpisać "Opłata Startowa Opłata Startowa LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 8-10.09.2023".

  Prosimy o wysyłanie przelewów tylko na konta w danych walutach (NIE ODWROTNIE)
  PLN - 71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
  EURO - 15 1140 2004 0000 3912 0563 9424 .

  Zawodnikom nieobecnym na zawodach startowe nie będzie zwracane. Zawodnikowi, który rezygnuje ze startu, nie przysługuje zwrot opłaty startowej.

  10. BEZPIECZEŃSTWO


  Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa według odprawy na początku strzelań treningowych i w dniu zawodów. Zawodnicy na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie. Broń wolno nosić jedynie w pokrowcach lub futerałach. Wyciąganie broni z futerałów i pokrowców odbywa się jedynie na stanowisku strzeleckim po wyraznym poleceniu sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa w której można dokonać przeglądu broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie zabronione jest wnoszenie amunicji. Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem a zarówno na treningu jak i podczas strzelań ocenianych w każdym momencie, gdy zawodnik nie prowadzi strzelania, jest zobowiązany do umieszczenia w komorze nabojowej broni wskaznika rozładowania oznaczającego pustą komorę.

  11. SPRAWY PORZĄDKOWE

  Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do stawienia się 9 września na godzinę 8.00 na obowiązkową kontrolę broni (w tym ważenie). Po kontroli technicznej karabiny zostaną oznaczone nalepkami. Zawodnicy, którzy nie stawią się na kontrolę broni i nie będą mieli stosowanych nalepek NIE zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.

  Informowanie zawodników o rezultatach ich ostrzału, czy jakakolwiek pomoc w nastawach czy poprawkach dozwolona jest tylko na treningu w piątek 8 września.

  Naruszenia regulaminu będą karane przez sędziów stanowiskowych zgodnie z zasadami PZSS: kartka żółta -ostrzeżenie, kartka zielona - odjęcie 2 punktów, kartka czerwona - dyskwalifikacja. Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkuje obligatoryjną dyskwalifikacją.

  Niedozwolona liczba amunicji na stanowisku skutkuje w pierwszej kolejności zieloną kartką a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją.

  Tarcze:
  .Konkurencje historyczne na odległości 100m strzelają do tarczy pistoletowej PSP 25 a na 300m tarcza PSZ-25m. Tarcze do bocznego zapłonu z wymiarowaniem w zalączeniu.

Akceptując regulamin zawodnik zgadza się na cookie pamiętające o jego rejestracji. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) zawodnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich LREC.


wzory tarcz: